Dagbesteding

De Lommse Vennen biedt dagbesteding aan de volgende doelgroepen:

  • Mensen met gedragsproblemen/stoornissen (ASS,ADD,ADHD,ODD),
  • Mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking.
  • Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
  • Mensen met de diagnose (jong) dementie.

Dit in een landelijke en rustig omgeving met ondersteuning en begeleiding die men nodig heeft.

De Lommse Vennen wordt gefinancierd  vanuit de WMO, PGB en onderaannemerschappen met verschillend instellingen in de regio.

Begeleidingsstijl Triple-C

Triple-C is een begeleidingsmodel ontwikkeld door ASVZ voor mensen met een verstandelijke beperking die daarnaast psychische problemen of gedragsproblemen kunnen hebben. De drie C’s van de triple-C staan voor, Cliënt, Coach en Competentie.

In tegenstelling tot andere vormen van begeleiding richt Triple-C zich niet op het beheersen van probleemgedrag. In plaats daarvan is de begeleiding gericht op het ‘herstel van het gewone’ leven. Begeleiders bouwen samen aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met de cliënt. Op basis van die relatie nemen cliënten samen met begeleiders deel aan een betekenisvol programma. Daardoor neemt het zelfvertrouwen toe en ontwikkelen ze competenties die een behandeld effect hebben.

Geef me de 5:

Tevens werk wij volgens de geef me de 5 methode. Deze methode sluit goed aan in onze denkwijze en benadering naar mensen.

Werkwijze

Wij werken met een breed aanbod van professionals, denk hierbij aan: maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers, verzorgende ig en verpleegkundigen. Dit om zo een volledig mogelijk product te kunnen aanbieden die men nodig heeft. Wij kijken per cliënt waar hun hulpvraag en kwaliteiten liggen. Aan de hand daarvan stellen we een begeleidingsplan met doelen op en bespreken dit met de cliënt en verwanten. We kijken naar ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen), vrije tijd, huishouding, sociale contacten en samenlevingsparticipatie. Doel is om structuur in je eigen leven en een positief zelfbeeld te krijgen en te behouden.