Mooie vestigingsplaats: Lomm

Zorgboerderij De Lommse Vennen is, geheel zoals de naam doet vermoeden, gevestigd in het Noord-Limburgse plaatsje Lomm. Lomm (Limburgs: Lóm) is een dorpskern in Nederlands Limburg, ongeveer 7 kilometer ten noorden van de stad Venlo. Het dorp telde op 1 januari 2016 988 inwoners.

In 2003 werd, in het kader van het graven van een hoogwatergeul, archeologisch onderzoek verricht, waaruit bleek dat de oudste sporen van nederzettingen in dit gebied vlak langs de Maas hun oorsprong gehad moeten hebben in de IJzertijd (800 voor Christus tot aan de Romeinse tijd).

Lomm werd voor het eerst vermeld in 1326. Het had geen eigen schepenbank maar viel toen ook al (met zekerheid vanaf 1420) bestuurlijk onder Arcen. Het dorp dankt zijn naam aan het geslacht De Lom de Berg, waarvan Pieter Lodewijk de Lom de Berg de bekendste is. Deze familie liet in de 14e eeuw het Huis De Spyker bouwen. Het huidige kasteel dateert echter uit 1628.

Volgens schriftelijke documenten stond er al in 1455 een kleine kapel waar nu het dorpscentrum ligt. Aannemelijk is dat zich bij deze kapel boeren gevestigd hebben, die het vruchtbare gebied tussen Maas en heide zijn gaan bewerken. Zo ontstond een gehucht, dat in 1735 28 gezinnen telde. Pas op 4 september 1938 werd Lomm een zelfstandige parochie met een eigen pastoor, waardoor men eigenlijk pas vanaf die datum kan spreken van een echt dorp.

Tijdens de laatste maanden van 1944 werd er, door oorlogsgeweld, veel verwoest in het dorp. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er, vooral ten zuiden van de dorpskern, enkele woonwijken aangelegd.

Lomm behoorde tot 2010 tot de voormalige gemeente Arcen en Velden (Limburgs: Árse en Velde). Arcen en Velden is op 1 januari 2010 opgegaan in de gemeente Venlo.